• +380 (44) 338-19-02
  • office@kuakapitalist.com
  • 9:00-18:00

Ліквідація та Порядок та строки пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду «СТОІК» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «КАПІТАЛІСТ» (код за ЄДРІСІ 23300199) повідомляє, що 18.12.2020р. Рішенням одноосібного учасника ТОВ «КУА «КАПІТАЛІСТ» (Рішення №3 від 18.12.2020 р.) було прийнято рішення про припинення діяльності ПВНЗІФ «СТОІК» (далі – Фонд) до закінчення строку встановленого його Регламентом, шляхом ліквідації у зв’язку із нестабільністю економічної ситуації в Україні, зменшенням інвестиційної привабливості інститутів спільного інвестування та недоцільністю подальшого існування Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду:

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА та триває протягом двох календарних місяців, якщо не буде прийнято рішення про зменшення строків прийняття заяв у зв’язку з погашенням всіх своїх зобов’язань Фондом перед кредиторами.

Заяви з вимогами від кредиторів приймаються з 09-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00) в письмовій формі за місцезнаходженням ТОВ «КУА «КАПІТАЛІСТ»: 03022, м. Київ, вул. Козацька, будинок 122 із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства. Телефон: 044 338-19-02.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 3 робочих днів з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду

Пов´язані публікації