ПВНЗІФ “СТОІК”

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «СТОІК»
Номінал цінного паперу, грн.:1 000,00
Дата реєстрації:21.05.2013 р.
Дата досягнення нормативів:26.02.2014 р.
Код ЄДРІСІ:23300199
Вид фонду:Недиверсифікований
Тип фонду:Закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ:Пайовий
Венчурний / не венчурний Венчурний

ПЕРЕЛІК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ФОНД:
  • Компанія з управління активами
Найменування компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАПІТАЛІСТ"
Код ЄДРПОУ: 35431967
Ліцензія НКЦПФР: №1183 від 04.08.2015р., термін дії: необмежений
Адреса: вул. Козацька, буд. 122, м. Київ, Україна, 03022
  • Аудитор
Найменування компанії: Товариство з обмеженоювідповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"
Код ЄДРПОУ: 23500277
Свідоцтво: №0751 від 25.01.2018р.,
Свідоцтво: №0791, строк дії з 26.01.2001р. до 24.09.2020р.
Адреса: вул. Пирогова, буд.2/37 м. Київ, Україна, 01030
  • Депозитарна установа
Найменування компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал"
Код ЄДРПОУ: 33592899
Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ номер 263309 від 10.09.2013р., строк дії з 12.10.2013 необмежений
Адреса: вул. Жилянська, 59, оф.102, м. Київ, 01033

ДОКУМЕНТИ ФОНДУ: