ПВНЗІФ “Стабільний відсоток”

Фонд визнано НКЦПФР таким, що “не відбувся”.